หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
ที่อยู่ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ ๖๗๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๖-๙๑๓-๗๖๖
โทรสาร : ๐๕๖-๙๑๓-๗๖๖
Website : www.chonprai.go.th