หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณโรงจอดรถ และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รวมถึงซ่อมแซมไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง (200 มิลลิลิตร) ให้กับเด็กนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖2 เป็นเวลา ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับเปลี่ยนถ่ายอะไหล่และซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฆ-8899 และรถเกลี่ยดิน (เกรดเดอร์) หมายเลขทะเบียน ตฆ-6729 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]จ้างเปลี่ยนถ่ายแผ่นคลัทช์พร้อมอะไหล่ประกอบ ของรถยนต์ตรวจการ หมายเลขทะเบียน บพ 7230 เพชรบูรณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2562 ]จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเต็นท์ สำหรับการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ส.ป.ก. หมู่ที่ 6 บ้านคลองสำโรง ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 เม.ย. 2562 ]จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมในการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมท่อฉีดน้ำ พร้อมเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ ของบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 2334 เพชรบูรณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11