หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
ประกาศกำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562  
 

ตามที่ได้มีประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ตามตำแหน่งดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
2.พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่งคนงานทั่วไป
  บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 13.05 น. โดย คุณ ประทีป กุนาคำ

ผู้เข้าชม 169 ท่าน