หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
ประกาศ อบต.ชอนไพร เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 13.12 น. โดย คุณ ประทีป กุนาคำ

ผู้เข้าชม 94 ท่าน