หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
บรรยากาศการรับซื้อขยะของกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลชอนไพร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หมู่ที่ 6 ณ วัดอุดมมังคลาราม หมู่ที่ 8 ณ วัดจงจิตร์สามัคคีธรรม  
 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.บรรยากาศการรับซื้อขยะของกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลชอนไพร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
หมู่ที่ 6 ณ วัดอุดมมังคลาราม
หมู่ที่ 8 ณ วัดจงจิตร์สามัคคีธรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 15.59 น. โดย คุณ ประทีป กุนาคำ

ผู้เข้าชม 131 ท่าน