หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562  
 

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประกาศลงวันที่ 2 มกราคม 2562 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น
     บัดนี้การคัดเลือกพนักงานจ้างดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพรจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 08.58 น. โดย คุณ ประทีป กุนาคำ

ผู้เข้าชม 203 ท่าน