หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรณรงค์งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ  
 

จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรณรงค์งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 10.51 น. โดย คุณ ประทีป กุนาคำ

ผู้เข้าชม 90 ท่าน