หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในตำบลชอนไพร  
 

เมื่อวันที่(26 เมษายน 2562) เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในตำบลชอนไพร โดย นายพรหมทัต สันทบ ปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 พร้อมมอบวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลชอนไพร ทั้งหมด จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมอาคารหลังเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 10.03 น. โดย คุณ ประทีป กุนาคำ

ผู้เข้าชม 23 ท่าน