หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองทราย
หมู่ที่ 8 บ้านคลองเจริญ
หมู่ที่ 8 บ้านคลองเจริญ
หมู่ที่ 11 บ้านหนองทราย
หมู่ที่ 8 บ้านคลองเจริญ
หมู่ที่ 11 บ้านหนองทราย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 8 บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 11 บ้านหนองทราย  
 

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพรร่วมกับอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าของหมู่ที่ 8 บ้านคลองเจริญ และหมู่ที่ 11 บ้านหนองทราย ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ถึงหน้าบ้าน เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง และลดจำนวนประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลชอนไพรต่อไป ขอขอบคุณผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และเจ้าของบ้านแต่ละหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 10.19 น. โดย คุณ ประทีป กุนาคำ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน