หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
ขอบริการขยายเขตเรื่องน้ำประปา
 

เนื่องจากชุมชนในซอยจ่าอร่าม มีจำนวนบ้านประมาณ 20 หลังคาเรือน ยังไม่มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค
และบริโภค  ซึ่งในปัจจุบันคนในชุมชนใช้น้ำบ่อ
ตอนนี้ประสบปัญหาน้ำเริ่มขาดแคลน

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานกับทาง อบต ชอนไพรเพื่อขอขยายเขตในการใช้บริการน้ำประปา ทางดิฉันได้ติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานประปาจังหวัด หัวหน้างานประปาจังหวัดได้แจ้งว่าทางการประปามีบริการแจกน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตที่ขาดแคลนน้ำและในเขตที่ไม่มีระบบประปา
โดยให้ทางชุมชนประสานงานกับทางอบตชอนไพร

ในวาระนี้ดิฉันจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการขอใช้บริการให้รถน้ำของอบตชอนไพน
นำน้ำประปามาแจกคนในชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคในเบื้องต้น

ด้วยความเคารพอย่างสูง
วรรณวิสา เบามันน์เขียนโดย   คุณ วรรณวิสา เบามันน์

วันที่ 12 เม.ย. 2560 เวลา 17.26 น. [ IP : 49.229.43.67 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)